Na skřítky přišlo jaro a objednávek je hoooodně, za což jsme samozřejmě rádi. Zboží skladem se snažíme odesílat do 1 týdne od zaplacení objednávky.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

 

 

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

 

Stanislava Adamcová

IČ: 74246526

se sídlem: K Měchurce 870, 15800 Praha 5         

kontaktní údaje: K Měchurce 870, 15800 Praha 5

email  info@domeckyproskritky.cz

telefon 736789986

www.domeckyproskritky.cz

(dále jen „Prodávající“)

upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a 2. osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod prodávajícího je umístěn na internetové adrese www.domeckyproskritky.cz(dále jen „Internetový obchod“.)

Kupující zasláním své objednávky (dále jen „Objednávka“) stvrzuje, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami.

Uzavření Kupní smlouvy

Účelem uzavření Kupní smlouvy je nákup zboží nabízeného v Internetovém obchodě (dále jen „Zboží“), které Kupující od Prodávajícího kupuje.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení Objednávky Kupujícímu.

O potvrzení Objednávky, přijetí platby a odeslání Zboží je Kupující informován e-mailovou zprávou na adresu, jím zadanou při vyplňování formuláře Objednávky v Internetovém obchodě.

 

Odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení Zboží

Kupující má právo do 14 dnů od doručení Zboží od Kupní smlouvy odstoupit a Zboží vrátit.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo Zboží na jeho přání upraveno nebo vyrobeno.

Kupující je povinen před vrácením zboží prodávajícího o tomto kroku písemně informovat přes e-mail, který je v internetovém obchodě uvedený jako kontaktní.

Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad a opotřebení způsobených užíváním a bezpečně zabalené. Prodávající má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík s vraceným zbožím nepřevzít.

Zboží zasílané zpět není možné posílat na dobírku.

Částka za vrácené Zboží bude kupujícímu vrácena po doručení Zboží Prodávajícímu a to na účet, který Kupující uvede.

Veškeré náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí Kupující.

 

Reklamace

Ke každé Objednávce je kupujícímu vystaven daňový doklad. Kupující jej obdrží spolu se zbožím nebo jej nalezne v online podobě v e-mailu u Objednávky. Tento doklad slouží zároveň jako záruční list.

Záruka se vztahuje na zjevné vady Zboží. Záruka se nevztahuje na vady a poškození Zboží, které jsou způsobeny jeho používáním, opotřebováním, znečištěním či nevhodným způsobem čištění. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklé nadměrným mechanickým, chemickým, tepelným či jiným namáháním, ani na poškození způsobené nevhodným zacházením. V Internetovém obchodě je u každého Zboží zobrazen návod na údržbu příslušného Zboží.

Kupující má v případě uznání reklamace přednostně nárok na zaslání bezvadného Zboží. V případě opakující se vady stejného charakteru má Kupující nárok na odstoupení od Kupní smlouvy a na vrácení částky za vadné Zboží. Postup vrácení Zboží je uveden v těchto Obchodních podmínkách.

 

Mimosoudní řešeni spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudních sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělění ADR

Štěpánská 15

12000 Praha 2

 

Dodaci podmínky

Platbu za Zboží hradí Kupující předem na bankovní účet Prodávajícího. Při osobním převzetí je možná platba v hotovosti.

Prodávající odešle Kupujícímu Zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od připsání platby na účet. U zboží vyrobeného na zakázku či upravovaného dle přání Kupujícího termín dodání lávisí na vzájemné dohodě.

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou považovány za důvěrné a budou použity pouze pro potřebu vyřízení Objednávky Kupujícího. Tyto údaje nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě ani jinak zneužity.

Osobní údaje nebudou použity ani pro zasílání marketingových či informačních zpráv, pokud k tomu Kupující neudělí svůj výslovný souhlas. Tento souhlas je možno kdykoliv odvolat přes kontaktní e-mail, který je uvedený v Internetovém obchodě.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 10.12.2019